Chráněné označení původu

chop

Chráněné označení původu (CHOP) je označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

Označení CHOP podléhá pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy, tj. Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

logo-leaf-new

Přestože má kmín v českém zemědělství dlouholetou tradici, konkuruje domácím pěstitelům kmín, který se do Čech importuje například z Polska, Kanady, Skandinávie, Pobaltí anebo Egypta. Nejčastěji se pěstuje dvouletá forma, ale v současnosti se na polích prosazuje také kmín se zkrácenou vegetační dobou (ozimý nebo též uváděn jako jednoletý). Dvouletý kmín není pro zemědělce příliš rentabilní, a tak se na jeho úkor vysévají ekonomicky zajímavější plodiny, jako je například pšenice nebo kukuřice.

logo-leaf-new

Právě dvouletý kmín si v roce 2008 vysloužil chráněné označení původu Český kmín, o které zažádal spolek Český kmín v čele s tehdejším předsedou Ing. Josefem Kameníkem, CSc. Plody dvouleté rostliny, tzv. dvounažky, mají daleko vyšší obsah vonných silic, minimálně 2,8 %, silnější aroma, a tím pádem i delší účinnost než semena jednoletého kmínu.
Ochranná známka, která platí pouze pro dvouleté české odrůdy, zpečeťuje výjimečnost českého koření, zaručuje jeho kvalitu a zavazuje kmínaře k dodržování přísných pravidel při pěstování, od výběru plochy a výsev, přes hnojení až po sklizeň. Zařazení Českého kmínu do Rejstříku chráněných označení původu v rámci EU přinesl velký úspěch a potvrzení vysoké úrovně českého kmínařství.

Karel Jonák 776 81 82 81
Ing. Martina Homolová 725 777 403

Fakturační údaje: 

Náš kmín s.r.o.

Petráveč 105,

594 01 Petráveč

IČ: 025 96 831

DIČ: CZ02596831

2022 © Tomanová Naďa.